Seminář MFiLF - 6. května 2014

Téma

Jednodenní seminář Matematicko-fyzikální fakulty a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze s podtitulem Co mohou matematici, fyzici a informatici nabídnout lékařům a farmaceutům, a co by se od nich očekávalo.

Podrobnosti

Cílem semináře je zmapovat existující spolupráci mezi matematiky, fyziky a informatiky na jedné straně a lékaři a farmaceuty na straně druhé. Chceme nejen představit probíhající projekty, ale také hledat cesty nové mezioborové spolupráce uvnitř Karlovy univerzity. Tomuto cíli podřizujeme odpolední část programu, v níž Matfyz představí obory a skupiny, které mají co nabídnout, a lékaři a farmaceuti naopak vysvětlí, kde by jim spolupráce s matematiky, fyziky a informatiky pomohla. Řada aplikací matematiky a fyziky v lékařství dnes staví nejen na rychlosti a výpočetní síle současných počítačů, ale i na sofistikovaných databázových systémech a netriviálních programátorských dovednostech. Tuto propojující roli informatiky podtrhuje i volba konání semináře v prostorách informatické sekce Matfyzu.

Call for papers ke stažení zde.

Místo

Refektář budovy MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Termíny

  • 29.4.2014 Přihlášení příspěvku (prezentace)
  • 2.5.2014 Přihlášení účasti
  • po 29.4.2014 Vyrozumění o přijetí příspěvku
  • 6.5.2014 Seminář

Kontakt

Dotazy ohledně semináře prosím směrujte na mfilf@mff.cuni.cz