David Hoksza - Homepage

Úvod do UNIXu

Požadavky na zápočet:

Vypracování zápočtové úlohy. Studenti prezenčního studia vypracují zápočtovou úlohu online na terminálu (s případnou dopomocí manuálových stránek). Test pro studenty kombinovaného studia bude na papíře a bude se skládat z opravení chyb, případně doplnění, shellového programu a z několika otázek ověřujících znalosti základů systému UNIXového typu.
Nutné znalosti:
Je určitě třeba znát základy shellového programování. Tedy pracovat s cykly, proměnnými, umět po částech (např. řádkách, nebo slovech) načíst vstupní soubor, umět pracovat s argumenty skriptu a pracovat s přesměrováním (ať už s pomocí souboru, nebo s rourou). Dále pak několik základních utilit (echo, grep, read, sort, cut, sed, ...)
Je třeba si nějaký skript také zkusit napsat - nejde o teoretickou zkoušku!

Příklad úlohy pro interní studenty:
Vytvořte skript, který přejmenuje v adresáři, který je prvním argumentem, všechny soubory s příponou, která je druhým argumentem, na soubory s příponou, která je třetím argumentem.
Možné řešení

Příklad úlohy pro externí studenty:
Příklad zadání naleznete zde . Pro udělení zápočtu je třeba získat alespoň 7 bodů (tj. lehce víc než polovina). Čas na vypracování bude 30 minut.


Materiály:

1st round (historie, příhlášení, práce se soubory)
2nd round (uživatelé, komunikace, práva, inody) řešení úloh
3rd round (utility) řešení úloh
4th round (přesměrovávání, vi, regulární výrazy, sed) řešení úloh
5th round (procesy, shell, skripty, proměnné v shellu) řešení úloh
6th round (řídící struktury shellu, porovnávání, aritmetika, awk) řešení úloh