Jakub Lokoč homepageGeneral

Teaching ( cz )


Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!PC grafika

Požadavky na zkoušku

 • Slajdy ZDE
 • Barvy v počítačové grafice a barevné modely
 • Digitální obraz - vzorkování a kvantování
 • Reprezentace rastrového obrázku a jeho komprese
 • Čára
 • Kružnice
 • Křivky a plochy
 • Oblasti a jejich vyplňování
 • Vyhlazování
 • Monochromatické zobrazování
 • Reprezentace 3D scény
 • Zobrazování 3D scény

Odkazy

Zápočtové úlohy

 • Převod obrázku na úrovně šedi, zobrazování řezů RGB krychle.
 • Vzorkování a kvantování obrázku - vstupní obrázek vzorkujte krokem k a vykreslete takto vzniklý obrázek. Nastavte také obrázku omezený počet úrovní šedi.
 • Zakódujte obrázek pomocí kvadrantového stromu a pomocí kódování RLE.
 • Kreslení čáry zadané dvěma body a kružnice zadané středem a poloměrem. Naimplementujte všechny techniky z přednášky
 • Vykreslete Fergusonovy a Bezierovy kubiky, pokud máte zadané 4 body (popř. 2 body a 2 vektory).
 • Vykreslete vstupní černobílý obrázek pouze pomocí bílé a černé barvy. Použijte techniky půltónování a rozptylování.
 • Vytvořte drátěný model jednoduchého tělesa a roztočte ho kolem svého těžiště.