Jakub Lokoč homepageGeneral

Teaching ( cz )


Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!Aplikační software

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v základních uživatelských aplikacích pod operačním systémem MS Windows a na praktických příkladech vyzkoušet běžné techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel. Studijní materiály naleznete v těchto skriptech. Pokročilejší práce a hlavně probírané výpočty v excelu jsou popsány v tomto PDF.

EQUIP

 • Zpracované úkoly posílejte zazipované na adresu as-poty (at) seznam.cz, velikost souboru maximálně 1MB!
 • Soubory pojmenujte OsobniCislo_POT_CisloPotu.zip, tj. například 12345_POT_1.zip.
 • Všechny POTY pro ZS si můžete stáhnout ZDE.
 • Všechny POTY pro LS si můžete stáhnout ZDE.
 • Na vypracování POTů si dejte záležet, na každý POT máte JEN 3 pokusy.
 • Poté, co vám POT schválím, jej nahrejte do příslušné odevzdávárny v ISu.
 • V letním semestru bude potřeba na zápočet nejen vypracovat POTY, ale také napsat písemku na konci semestru. Proto VŘELE doporučuji, vypracovat POTY samostatně.

Osnova AS1

 1. Seznámení s obsahem předmětu a požadavky k zápočtu. Logická struktura dokumentu a typy formátování. Obecné nastavení a základní prvky pracovního prostředí aplikací sady MS Office. Dokument ke cvičení.
 2. MS Word – opakovací cvičení - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. Dokument ke cvičení (včetně vzoru).
 3. MS Word – použití definovaných stylů a jejich úprava, automatické číslování nadpisů. Dědičnost a návaznost stylů. Dokument ke cvičení.
 4. MS Word – vytváření vlastních stylů, automatický obsah, osnova dokumentu. Kontrola pravopisu, automatické opravy a autotext, vložení záhlaví a zápatí, poznámek pod čarou.Dokument ke cvičení.
 5. MS Word – tvorba a editace tabulek, převedení textu na tabulku. Malování vektorových obrázků.Dokument ke cvičení.
 6. MS Word – vkládání a úprava grafických objektů – obrázky z galerie, z uložených souborů, přenesení obrázků z webových stránek. Využití panelu kreslení a nástroje Wordart, textová pole. Dokument ke cvičení.
 7. Opakování nejdůležitějších témat z předchozích lekcí. Dokument ke cvičení.
 8. Práce s oddíly a jejich využití, tvorba číslovaných seznamů, rejstřík a křížové odkazy. Dokument ke cvičení.
 9. Používání a tvorba vlastních šablon, formuláře, zamykání části dokumentu pomocí oddílů. Dokument ke cvičení.
 10. Tvorba a použití záložek, revize dokumentu. Dokument ke cvičení. Data ke cvičení. Hromadná korespondence.
 11. Praktické příklady z MS Wordu a MS Powerpointu.Dokument ke cvičení.
 12. Otestování znalostí studentů formou písemné práce. Příklad dokumentu.

Požadavky k zápočtu

 • minimálně 80% účast na cvičeních (v případě delší neúčasti možno nahradit samostatnou prací).
 • zpracování prací vytvářených na seminářích, event. zadaných domácích prací z Wordu a Excelu.
 • zpracování zápočtového cvičení z Wordu a Excelu s hodnocením min. 80%.

Požadavky na zápočtovou práci v MS Word

 • Vytvořte třístránkový dokument (max 1MB velikost), ve kterém je veškeré formátování realizováno pomocí vlastních a předdefinovaných stylů (znaky, odstavce, seznamy a tabulky). Dokument by neměl obsahovat styly, které vkládá Word automaticky při použití přímého formátování.
 • Dokument by měl obsahovat některé speciální znaky, seznam a tabulku.
 • Dále použijte číslování nadpisů, vytvoření obsahu (na začátek dokumentu), poznámky pod čarou a hypertextové odkazy.
 • Vložte záhlaví a zápatí obsahující pole pro čísla stránek, záhlaví na první stránce bude jiné, než záhlaví na ostatních stránkách.
 • Dokument bude obsahovat vlastní kresbu (vektorový obrázek složitosti na cvičení kresleného čuníka) a pár rastrových obrázků (přiměřené velikosti).
 • Dle vhodnosti může dokument obsahovat graf, nebo některý z podporovaných diagramů.

Požadavky na zápočtovou práci v MS Excel

 • Vytvořte excelovský sešit, ve kterém budou prezentována tabulková data (popř. použijte i formátování pro lepší čitelnost tabulek).
 • Použijte i jiné, než číselné formáty dat (např. měna, datum, ...).
 • část tabulky vytvořte použitím libovolného vzorce obsahujícího relativní, smíšené a absolutní adresy.
 • Použijte minimálně 3 vestavěné statistické fce (suma, průměr, min atp.) a fci "když".
 • Prezentujte data z tabulky v grafu.

Osnova AS2

 1. MS Excel – úvodní cvičení - MS Excel - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. Dokument ke cvičení.
 2. Opakování základních fcí aplikace Excel, procvičování kopírování vzorců a vnořování fcí. Dokument ke cvičení.
 3. MS Excel – tvorba jednoduchých tabulek, vyplňování řad, číselné formáty, jednoduché vzorce (s využitím formátu data a času apod.)
 4. MS Excel – vytváření a kopírování vzorců s použitím různých typů adres buněk, jednoduché funkce.
 5. MS Excel – formální úpravy tabulek, vytváření a úprava grafů, kopírování tabulek z Excelu do Wordu. Dokument ke cvičení.
 6. Práce s DB daty - třídění, filtrování, souhrny a kontingenční tabulky. Dokument ke cvičení.
 7. Některé složitější vestavěné fce - finanční, statistické, vyhledávací, textové... Dokument ke cvičení.
 8. Analytické nástroje, hledání řešení, závislosti vzorců, scénáře. Dokument ke cvičení.
 9. Základy aplikace PowerPoint.
 10. Vlastní animace v PowerPointu.
 11. Praktické příklady z MS Excel a MS Powerpointu.
 12. Zápočtová písemka.

Požadavky na zápočtovou práci v MS Word

 • Max. třístránkový dokument obsahující rejstřík (hlavní i vedlejší položky).
 • číslované seznamy a křížové odkazy.
 • Rozdělení dokumentu na oddíly - nastavení záhlaví a vlastností stránky v každém oddílu zvlášť.
 • Dokument lze měnit pouze formulářem (min. 5 polí), heslo zámku 'karkulka'.

Požadavky na zápočtovou práci v MS Excel

 • Tabulka vytvořená za použití smíšených adres (např. malá násobilka, přepočtová kurzovní tabulka).
 • Seznam databázových dat, setříděný podle více sloupců.
 • Zkopírujte část dat pomocí filtrování kriteriální tabulkou.
 • Do původního seznamu doplňte souhrny.
 • Z nového filtrovaného seznamu vytvořte kontingenční tabulku.

Odkazy