Skip to Content

Softwarové projekty

RNA Secondary Structure Database  

Jazyk: ?
 
Cílem projektu je vyvinout databázi predikovaných sekundárních struktur ribosomálních RNA. Součástí projektu bude vývoj algoritmu predikce sekundární struktury na základě již známých sekundárních struktur a dále pak vývoj webového rozhraní zprostředkovávající tyto predikce vědecké veřejnosti.
 
Projekt bude vznikat ve spoluprácí s laboratoří bioinformatiky MBÚ AVČR.
 
Obhájeno

 

Molpher  

Jazyk: C++
 
Cílem projektu Molpher je vytvoření aplikace umožňující efektivní procházení chemického prostoru. Chemický prostor je prostor všech možných chemických sloučenin. Základem aplikace bude algoritmus umožňující najít cestu mezi dvěma molekulami. Základní (nepřiliš optimalizovaná) verze takového algoritmu již existuje. Cílem projekt je vytvoření aplikace nad rozšířenou verzí tohoto algoritmu umožňující interaktivní procházení chemického projektu. Tj. bude možné vizualizovat chemický prostor a cestu v něm. Navíc bude uživatel moci interaktivně vstupovat do procesu vyhledávání cesty a bude mít možnost určovat preferenční části prostoru, tj. části ke kterým by se výsledna cesta měla přibližovat.
 
Molpher bude vznikat ve spoluprácí s LICH VŠCHT a UMG AVČR.
 
Projekt vyžaduje vývoj násleujících částí:
  • Rozšíření, optimalizace (paralelizace) a stabilizace algoritmu pro procházení chemického prostoru.
  • Vývoj GUI (desktopového, případně webového s částečnou funkcionalitou)
  • Vizualizace chemického prostoru

Leták (8MB)

Obhájeno

 

Money Maker  

Jazyk: C#

Obhájeno