Skip to Content

Administrace Microsoft SQL Serveru - 2014/2015

SQL Server poslouchá na portu 1039. Při připojení se port zadává za čárku za jméno serveru před jméno instance (server,port\instance). 

Pro ty, co nemají zkušenosti s MS SQL Serverem jsem zkompiloval cheat sheet. Je to kompilace poznámek z NDBI026, takže žádné povídání. Jako rychlokurz to ale použít snad lze.

Témata prezentací

 1. 21. 2. 2017 - Introduction, MSSQL Server overview
 2. 28. 2. 2017 - SQL Serer security (users, logging, securables, permissions, ...)
 3. 7. 3. 2017   - SQL Server data management (pages, extents, memory, ...)
 4. 14. 3. 2017 - 1) Index design and statistics, query optimization (hints, query plans); 2) Index internals  
 5. 21. 3. 2017 - Transactions and locking
 6. 28. 3. 2017 -  Backup and recovery (types of backups, snapshots, ...) + SQL Server Agent + Alerts
 7. 4. 4. 2017   - Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server
 8. 11. 4. 2017 - NET in SQL Server, LINQ 
 9. 18. 4. 2017 - 1) High availability (failover clustering, transaction log shipping, database mirroring, AllwaysOn); 2) Policy-based management + Maintenance plans
 10. 25. 4. 2017 -  Partitioning, FILESTREAMS
 11. 2. 5. 2017   - Microsoft SQL Server Compact Edition (CE), SQL Server Express LocalDB
 12. 9. 5. 2017   - News in SQL Server 2014, 2016
 13. 16. 5. 2017 -
 14. 23. 5. 2017 -

Témata zápočtových programů

Návrhy několika zápočtových programů lze nalézt zde. Přijde-li někdo s vlastním návrhem, budu jedině rád. 

Termín na odevzdání zápočtového programu je do konce zkouškového období.