Skip to Content

Ročníkové projekty


Vizualizace sekundární struktury RNA Jaroslav Brabec
Jazyk: Java?
 
RNA je nukleonová kyselina podobná DNA. Ale narozdíl od DNA tvoří RNA pouze jedno vlákno. Některé báze v tomto vláknu mohou být spárované pomocí takzvaných vodíkových můstků. Vazby mezi bázemi ovlivňují tvar molekuly a její sekundární strukturu. Cílem tohoto projektu je vytvořit software, který pro molekulu RNA vykreslí její sekundární strukturu, způsobem, který se běžně používá na poli molekulární biologie.

Hledání stabilních struktur a fyzikálních vlastností klastrů David Pěgřímek
Jazyk: PHP, XHTML, Javascript
 
Úkolem bude vytvořit program pro hledání stabilních struktur vybraných atomárních a molekulárních klastrů metodou Monte Carlo. Výstup programu bude poloha klastru, jeho teplota a energie a bude jej možno zobrazit například volně šiřitelným programem MolDraw. Program bude umět: NVT a NpT simulace atomárních klastrů vzácných plynů (Argon, Neon, Krypton, Xenon) a to jak homogenních tak nehomogenních klastrů. Dále NVT a NpT simulace homogenních i nehomogenních molekulárních klastrů (např. CO2). Klastr bude uzavřený do kontejneru s pevnou stěnou. Budou implementovýny tři typy kontejnerů: kulový, krychlový a válcový. V programu bude rovněž možno navolit výpis různých hodnot (jako třeba energie, teplota apod.) do souboru pro budoucí zpracování (například vytváření grafů). Program bude psán v jazyce C++ a bude využívat externí knihovnu pro práci s nastavením. Program by měl fungovat jak na systému Windows, tak na Linuxu.
Stav: Obhájeno

 

GeToDo - Správa úkolů a podpora pro plánování Bohumír Zámečník
Jazyk: C++
 
 • správa kolekce úkolů a projektů
 • popis, termíny, tagy, [symbolické a relativní] priority, kontexty…
 • nejlépe založené na metodologii GTD (Getting Things Done)
 • promyšlený životní cyklus úkolů a projektů
 • příjemné efektivní vkládání/import
 • [nejlépe i nìjaká forma doplòování podle existujího]
 • „code-completion“ pro tagy, projekty a další entity
 • editace, vyhledávání, filtrace, pohledy, …
 • (průběžně, úplně) hotovo, archivace, statistiky
 • možnost propojování úkolů, [závislosti], podprojekty
 • použití tagů
 • ...

Stav: Obhájeno