Skip to Content

Bakalářské práce

Webserver pro predikci a vizualizaci aktivních míst proteinových struktur Nezadáno

Cílem práce je vyvinout webový server zastřešující nástroj pro predikci protein-ligand aktivních míst na povrchu proteinových struktur vyvinutý na M

Diplomové práce

Aplikace pro sledování a analýzu cévních výkonů Jan Drozen

 

Phd Study

Topics

 • Algorithms for chemical space exploration (Not assigned)
 • Activity-based chemical space exploration (Not assigned)
 • De novo fragment-based ligand identification (Not assigned)
 • Protein interaction algorithms (Assigned)

Contact me, if you find any of

Cvičení

 • 2014/2015 - Letní semestr

Organizace a zpracování dat - 2016/2017

Zápočet bude udělen za aktivní účast na civčení. Účast je evidována zde. Známka bude udělena na základě psaného testu zahrnující jak teoretické tak praktické (cvičení) aspekty předmětu. 

Bioinformatické algoritmy - 2012/2013

Přednášky

 • 2012/2013 - Zimní semestr

  • Bionformatické algoritmy (N143041) (vyučováno na VŠCHT)
  • Organizace a zpracování dat I (NDB007) (vyučováno na MFF UK)
 • 2011/2012 - Zimní semestr

  • Databáze (N409049) (vyučováno

Efficient Extraction of Feature Signatures Using Multi-GPU Architecture

Authors: 
M. Kruliš, J. Lokoč, T. Skopal
Indexed by WOS: 
Not indexed by WOS
Indexed by SCOPUS: 
Indexed by SCOPUS
Type: 
Proceedings
State: 
Published
Language: 
EN
Conference/Journal name: 
MMM
Publisher: 
Springer
Year: 
2013
Volume: 
LNCS 7733
Pages: 
446-456
ISBN: 
978-3-642-35727-5
ISSN: 
0302-9743

Marwan Fuad 2012

Name: 
Marwan Fuad
Start date: 
06.08.2012
End date: 
12.08.2012
Home department: 
NTNU Norway

PhD study

Zájemcům o Ph.D. studium pod mým vedením mohu vypsat téma, které je obsahově příbuzné oboru, kterému se věnuji, tj.

 • vyhledávání v metrických a nemetrických prostorech (resp. podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích)
 • databázové indexování "exotických dat" (např. biologická data, grafy, časové řady, trajektorie, 3D struktury, apod.)
 • multimediální data mining (extrakce deskriptorů pro potřeby indexování/vyhledávání, např. z obrázků, zvuku, videa, apod.)

 

Syndicate content