Skip to Content

Teaching VSFS

Teaching UK

Ročníkové, diplomové a bakalářské práce

Zájemci o BP/DP/SW projekt jsou vítaní, vhodné téma vybráno po ústní konzultaci. Obecně se jedná o témata řešící problematiku podobnostního vyhledávání, multimediální explorace, indexování, atd.

Radoslav Krivák

Name: 
Radoslav
Surname: 
Krivák
Homepage: 
http://siret.ms.mff.cuni.cz/members/krivak/
Research interests: 
  • structural bioinformatics
  • artifical intelligence
  • evolutionary algorithms
  • machine learning
Type of member: 
Student
State: 
Active

Administrace Microsoft SQL Serveru - 2014/2015

SQL Server poslouchá na portu 1039. Při připojení se port zadává za čárku za jméno serveru před jméno instance (server,port\instance). 

Softwarové projekty

RNA Secondary Structure Database  

Ročníkové projekty


Vizualizace sekundární struktury RNA Jaroslav Brabec
Jazyk: Java?
 
RNA je nukleonová kyselina podobná DNA.

Bakalářské práce

Webserver pro predikci a vizualizaci aktivních míst proteinových struktur Nezadáno

Cílem práce je vyvinout webový server zastřešující nástroj pro predikci protein-ligand aktivních míst na povrchu proteinových struktur vyvinutý na M

Diplomové práce

Aplikace pro sledování a analýzu cévních výkonů Jan Drozen

 

Phd Study

Topics

  • Algorithms for chemical space exploration (Not assigned)
  • Activity-based chemical space exploration (Not assigned)
  • De novo fragment-based ligand identification (Not assigned)
  • Protein interaction algorithms (Assigned)

Contact me, if you find any of

Cvičení

  • 2014/2015 - Letní semestr

Syndicate content