Rychlý návod k použití MS SQL Serveru s klientem Management Studio:
 

1) Nainstalujte MS SQL Server Express Edition - v průběhu nastavte "Windows Authentication".
2) Nainstalujte MS SQL Server Management Studio Express.

3)
Spusťte Studio (přes Start Menu), objeví se formulář "Connect to Server" - odťukněte Connect, pokud byla instalace úspěšná, mělo by se studio připojit k instanci SQL Serveru (který běží jako Windows služba na pozadí)

4)
Vytvořte si databázi - v levém panelu je stromová struktura, kde kořen je napojený server a uvnitř první položka "Databases"- označte ji a pravým tl. myši rozbalte kontextové menu. Zvolte "New database". Objeví se formulář pro novou databázi - vyplňtě její jméno a OK. Databáze se objeví v podstromu "Databases", hned za složkou systémových databází.

5)
Pokud vaši databázi ve stromu rozbalíte, můžete vytvářet různé objekty (tabulky, pohledy, diagramy, atd.) pomocí GUI (podobně jako jste vytvořili databázi). Pro procvičení SQL příkazů z přednášky ale bude stačit vytvořit "New Query" - lišta nahoře. V pravém panelu se objeví textové okno, do kterého můžete zapisovat SQL příkazy. Tlačítkem "Execute" (kláves. zkratka F5) se obsah panelu vykoná.

Poznámka: Okno pro dotaz je asociováno s konkrétní databází (viz jméno okna) a to je ta, která je označená myší v levém panelu při vytváření okna přes "New Query". Takže když to nenajde tabulku, do které chcete vkládat/vyhledávat, asi jste ji založili v jiné databázi, než na kterou je okno dotazu připojeno.