Tomas Skopal
homepage

General
Home
prof. C.V.
publications
grants
download
links

Teaching (in czech)
kontakt
přednášky & cvičení
bakalářské projekty
SW projekty
diplomky
PhD studium

 

PhD studium

Zájemcům o Ph.D. studium pod mým vedením mohu vypsat téma, které je obsahově příbuzné oboru, kterému se věnuji, tj.

  • vyhledávání v metrických a nemetrických prostorech (resp. podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích)
  • databázové indexování "exotických dat" (např. biologická data, grafy, časové řady, trajektorie, 3D struktury, apod.)
  • multimediální data mining (extrakce deskriptorů pro potřeby indexování/vyhledávání, např. z obrázků, zvuku, videa, apod.)

Nabídka aktuálního tématu:

Similarity Index for Multimedia Exploration Queries in Real Time
The similarity search in multimedia databases is usually realized using simple similarity queries explicitly triggered by the user. Although fast response to a similarity query is important, a small waiting time for the response is mostly tolerated by the user. However, nowadays there appear modern and more user-friendly means of multimedia retrieval, such as the multimedia exploration queries. For this kind of retrieval the instant execution of simple similarity queries is critical, while any noticeable waiting for the query is unacceptable. The reason for this strict requirement is the nature of the exploration process that is highly interactive, including visualization of the multimedia space and the induced massive triggering of simple similarity queries. Because of the interactivity, we demand instant execution of the similarity queries, in order to keep the exploration process fluent and applicable. The goal of this dissertation thesis is a development of index structure for approximate similarity search, that guarantees realtime responses of similarity queries (based on a user-defined realtime threshold, say hundred milliseconds).

V současné době vedu 3 doktorandy:
Similarity Search in Non-metric Spaces
zadáno (2010):
Tomáš Bartoš, homepage
Similarity Search in Mass Spectra Databases
zadáno (2009): Jiří Novák, homepage
Modeling and Indexing of Structures in Protein Databases
zadáno (2008): Jakub Galgonek, homepage
 

Úspěšně obhájili:

Jakub Lokoč, 2010, Similarity Search in Large Metric Databases, homepage

David Hoksza, 2010, Similarity Search in Protein Databases, homepage