Tomas Skopal
homepage

General
Home
prof. C.V.
publications
grants
download
links

Teaching (in czech)
kontakt
přednášky & cvičení
bakalářské projekty
SW projekty
diplomky
PhD studium

 

Ročníkové & bakalářské projekty

Pro zájmce o téma:
Mimo vypsaných témat (dole) se můžeme domluvit na tématu šitém na míru, ovšem v oblasti mého zájmu (viz hlavní stránka + publikace). Pro  spolupráci
vyžaduji od studentů vysoké nasazení a frekventované konzultace, prezentace dílčích výsledků (potom mohu i zaručit výborné výsledky u obhajob). V případě flákání nedám zápočet/napíšu negativní posudek.
 

Vypsané/zadané projekty

 

Extrakce obličejů z obrázku

Předmětem BP je implementaci komponenty pro identifikaci, lokalizaci a normalizaci obličejů v obrázku (jak portrét, tak komplexní scéna).

Požadavky - prostředí Visual Studio 2008, jazyk C++

zatím nezadáno

 

Extrakce MPEG7 deskriptorů z obrázků

Předmětem BP je implementaci komponent pro extrakci vybraných MPEG7 deskriptorů z obrázků pro potřeby vyhledávání v multimediálních databázích.  

Požadavky - prostředí Visual Studio 2008, jazyk C++ nebo C# (.NET)

zatím nezadáno

 

Aplikační podpora psaní textu osobami motoricky hendikepovanými
Předmětem BP je GUI aplikační podpora pro psaní textu osobami motoricky hendikepovanými. Základní nástroj vstupu je pouze myš. Cílem je inteligentní GUI, které urychluje psaní textu pouze pomocí myši. Využití predikce textu na základě historie a preference (databáze slov se statistikami), dále návrh inteligentního GUI.
Požadavky - prostředí Visual Studio 2008, jazyk C#, DirectX, Win XP/Vista
! Pozn. - Práce vyžaduje poměrně zkušeného programátora se zkušeností psaní GUI a používáním DirectX (DirectDraw).

zatím nezadáno

 


Obhájené bakalářské práce/projekty
 

Diakritizace českého textu
Navrhněte a implementujte aplikaci pro diakritizaci textu psaného "cesky". Aplikace bude používat slovník a inteligentní heuristiky pro predikci hledaného slova, včetně učení. Aplikace bude obsahovat jednak konzolový mód, kdy text bude převeden automaticky a jednak GUI mód, který umožní zpětnou vazbu a bude uživatele textem, upozorňovat na konflikty a nabízet pravděpodobná řešení.

obhájil (2010): Boris Dušek
Ke stáhnutí: [instalace
aplikace]  [text práce]

 

Inteligentní vyhledávač letenek

Předmětem BP je implementace internetové aplikace pro vyhledávání letenek. Narozdíl od triviální funkcionality komerčních aplikací, které vyhledávají pouze lety mezi konkrétními destinacemi, tato aplikace umožní vyhledávání typu "let začíná do 300km od  Prahy a končí do 500 km od Neapole". Taková funkcionalita ve spojení s kritériem nejnižší ceny umožní nalezení levnějších letů s přijatelným cestováním do počátku/konce cesty. Implementace formou metavyhledávače.

obhájila (2010): Margaréta Hiekeová
Ke stáhnutí: [text práce]

 

Domácí gastronomický poradce

Předmětem BP je implementace aplikace domácího gastronomického doporučovacího systému. Aplikace obsahuje databázi receptů, které jdou přidávat ručně anebo dolovat z webu (jednoduchý text-mining), přičemž každý recept obsahuje seznam a kvantitu ingrediencí, délku přípravy a komplikovanost. Na základě této databáze uživatel zadá, ze kterých ingrediencí chce (má doma) připravit pokrm, jak může být pracný, a aplikace doporučí několik vhodných receptů (seřadí podle relevance).
obhájil (2009): Jakub Jelínek

Ke stáhnutí: [text práce]

 

Knihovna pro sběr, analýzu a prezentaci experimentálních dat
Předmětem RP je C++ knihovna, která poskytne podporu pro sběr, analýzu a prezentaci experimentálních dat vznikajících při běhu benchmarkových aplikací, např. při testování výkonnosti databázových indexů, efektivity vyhledávání, atd.
obhájil (2008): Martin Babka

Ke stáhnutí: [text práce]

 

Aplikace pro vektorizaci rastrových obrázků

Předmětem RP je aplikace pro převod obrázků v rastrové formě do vektorové formy. K vektorizaci se použije detekce hran. Bude možno konfigurovat jemnost detekce (počet čar, minimální vzdálenost, atd.).
obhájil (2007): Jan Klíma

Ke stáhnutí: [text práce]  [project homepage]

 

Výuková aplikace zpracování databázových transakcí
Předmětem RP je výuková aplikace, která implementuje sestavení rozvrhů DB transakcí v různých protokolech. Součástí je i simulace běhu transakcí. 

obhájil (2007): Dung Nguyen Tien
Ke stáhnutí: [instalace aplikace] [text práce]


Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relačním kalkulu

Předmětem RP je výuková aplikace, která implementuje vyhodnocení DB dotazu zapsaného v nějakém relačním kalkulu. Důraz je kladen na krokování a vizualizaci vyhodnocení.

obhájil (2007): Viliam Sabol
Ke stáhnutí: [instalace aplikace] [text práce] [project homepage]

 

Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relační algebře
Předmětem RP je výuková aplikace, která implementuje vyhodnocení DB dotazu zapsaného v relační algebře. Důraz je kladen na krokování a vizualizaci vyhodnocení.

obhájil (2007): Martin Lysík

Ke stáhnutí: [instalace aplikace] [text práce] [project homepage]

 

Indexování multidimenzionálních dat pomocí struktury VA-file
Předmětem RP je implementace datové struktury VA-file a aplikace, která strukturu využije pro efektivní (rychlé) vykonání rozsahových dotazů nad vysokorozměrnými daty.

obhájil (2007): Stanislav Fajt

Ke stáhnutí: [text práce]
 

Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu
Předmětem RP je editor ER diagramů pro potřeby konceptuálního databázového modelování.
Chování editoru jako standardního CASE nástroje.
obhájila (2006): Hana Kozelková 

Ke stáhnutí: [instalace editoru] [text práce]


Word-to-LaTeX convertor

Předmětem RP je konverze dokumentu z formátu MS Word do zdrojového souboru LaTeX (a případných externích obrázků). Konvertor využívá objektového modelu Word (tj. jeho chod je závislý na instalaci MS Word).

obhájil (2006): Michal Kebrt
Download: [convertor installation] [BS thesis] [project homepage]