Skip to Content

Teaching UK

Ročníkové, diplomové a bakalářské práce

Zájemci o BP/DP/SW projekt jsou vítaní, vhodné téma vybráno po ústní konzultaci. Obecně se jedná o témata řešící problematiku podobnostního vyhledávání, multimediální explorace, indexování, atd.

Příklady témat

  • Využití deep learning technik pro potřeby podobnostního vyhledávání

  • Využití deep learning technik pro potřeby multimediální explorace

  • Analýza deep learning technik a jejich vizualizace

  • Vyhledávání ve videu pomocí signatur a vývoj nástroje pro soutěž VBS (www.videobrowsershowdown.org/)

  • Multimediální explorace v obrázkových kolekcích a rozvoj exploračního portálu (herkules.ms.mff.cuni.cz/)

  • Identifikace podgrafů pomocí tzv. grafletů

Transakce

Odkazy

  1. Slajdy k předmětu (není zatím finální verze)
  2. Concurrency Control and Recovery in Database Systems
  3. Principles of Distributed Database Systems
  4. Principles of Transaction Processing, 2nd Edition