Skip to Content

Teaching UK

Ročníkové, diplomové a bakalářské práce

Zájemci o BP/DP/SW projekt jsou vítaní, vhodné téma vybráno po ústní konzultaci. Obecně se jedná o témata řešící problematiku podobnostního vyhledávání, multimediální explorace, indexování, atd.

Příklady témat

 • Využití deep learning technik pro potřeby podobnostního vyhledávání

 • Využití deep learning technik pro potřeby multimediální explorace

 • Analýza deep learning technik a jejich vizualizace

 • Vyhledávání ve videu pomocí signatur a vývoj nástroje pro soutěž VBS (www.videobrowsershowdown.org/)

 • Multimediální explorace v obrázkových kolekcích a rozvoj exploračního portálu (herkules.ms.mff.cuni.cz/)

 • Identifikace podgrafů pomocí tzv. grafletů

Transakce

Odkazy

 1. Slajdy k předmětu (není zatím finální verze)
 2. Concurrency Control and Recovery in Database Systems
 3. Principles of Distributed Database Systems
 4. Principles of Transaction Processing, 2nd Edition
 5. https://courses.cs.washington.edu/courses/csep545/12wi/slides/