Skip to Content

Teaching UK

Ročníkové, diplomové a bakalářské práce

Zájemci o BP/DP/SW projekt jsou vítaní, vhodné téma vybráno po ústní konzultaci. Obecně se jedná o témata řešící problematiku podobnostního vyhledávání, multimediální explorace, indexování, atd.

Příklady témat

  • Využití deep learning technik pro potřeby podobnostního vyhledávání

  • Využití deep learning technik pro potřeby multimediální explorace

  • Analýza deep learning technik a jejich vizualizace

  • Vyhledávání ve videu

Transakce

Odkazy

  1. Concurrency Control and Recovery in Database Systems
  2. Principles of Distributed Database Systems
  3. Principles of Transaction Processing, 2nd Edition
  4. https://courses.cs.washington.edu/courses/csep545/12wi/slides/