Skip to Content

PhD study

Zájemcům o Ph.D. studium pod mým vedením mohu vypsat téma, které je obsahově příbuzné oboru, kterému se věnuji, tj.

 • vyhledávání v metrických a nemetrických prostorech (resp. podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích)
 • databázové indexování "exotických dat" (např. biologická data, grafy, časové řady, trajektorie, 3D struktury, apod.)
 • multimediální data mining (extrakce deskriptorů pro potřeby indexování/vyhledávání, např. z obrázků, zvuku, videa, apod.)

 

Current Ph.D. students:
 • Marek Dobranský, neural networks for multimedia analytics, since 2019
 • David Bernhauer, similarity analytics, since 2017
Graduated Ph.D. students:
 • Tomáš Grošup, Methods of Multi-Modal Data Exploration, 2019
 • Juraj Moško, Real-time similarity search for multimedia exploration, 2016
 • Tomáš Bartoš, Non-metric similarity indexing, 2014
 • Jiří Novák, Similarity search in Mass Spectra Databases, 2013
 • Jakub Galgonek, Similarity search in protein structure databases, 2012
 • Jakub Lokoč, Tree-based Indexing Methods for Similarity Search in Metric and Nonmetric Databases, 2010
 • David Hoksza, Similarity Search in Protein Databases, 2010