Skip to Content

PhD study

Zájemcům o Ph.D. studium pod mým vedením mohu vypsat téma, které je obsahově příbuzné oboru, kterému se věnuji, tj.

 • vyhledávání v metrických a nemetrických prostorech (resp. podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích)
 • databázové indexování "exotických dat" (např. biologická data, grafy, časové řady, trajektorie, 3D struktury, apod.)
 • multimediální data mining (extrakce deskriptorů pro potřeby indexování/vyhledávání, např. z obrázků, zvuku, videa, apod.)

 

Current Ph.D. students of mine:
 • David Bernhauer, similarity analytics, since 2017
 • Tomáš Grošup, similarity analytics, since 2014
 • Jan Jelínek, prediction of protein-protein interactions, since 2014
 
Graduated Ph.D. students of mine:
 • Juraj Moško, Real-time similarity search for multimedia exploration, 2016
 • Tomáš Bartoš, Non-metric similarity indexing, 2014
 • Jiří Novák, Similarity search in Mass Spectra Databases, 2013
 • Jakub Galgonek, Similarity search in protein structure databases, 2012
 • Jakub Lokoč, Tree-based Indexing Methods for Similarity Search in Metric and Nonmetric Databases, 2010
 • David Hoksza, Similarity Search in Protein Databases, 2010
Reviews of Ph.D. theses:
 • Jakub Valčík, Similarity Models for Human Motion Data, Masaryk University in Brno, 2016
 • Tomáš Homola, Techniques for Content-Based Sub-image Retrieval, Masaryk University in Brno, 2014
 • Christian Beecks, Distance-based Similarity Models for Content-based Multimedia Retrieval, RWTH Aachen, Germany, 2013
 • Dustin Lange, Effective and Efficient Similarity Search in Databases, Hasso-Plattner-Institut an der Universität Potsdam, Germany, 2013
 • Petra Budíková, Towards Large-Scale Multi-Modal Image Search, Masaryk University in Brno, 2013
 • David Novák, Similarity Search on a Very Large Scale, Masaryk University in Brno, 2008
 • Stanislav Bartoň, Indexing Graph Structured Data, Masaryk university in Brno, 2007
 
Reviews of habilitation theses:
 • Hana Abdullah Ali Al-Nuaim, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 2012
 • Vlastislav Dohnal, Developing Similarity Search Technology, Masaryk university in Brno, 2011