Skip to Content

PhD study

Zájemcům o Ph.D. studium pod mým vedením mohu vypsat téma, které je obsahově příbuzné oboru, kterému se věnuji, tj.

 • multimediální analytika a podobnostní vyhledávání (extrakce a fúze deskriptorů pro potřeby vyhledávání, např. z obrázků, zvuku, videa, apod.)
 • databázové indexování "exotických dat" v metrických a nemetrických prostorech  (multimedia, trajektorie, 3D struktury, biologická data, obecně vektory, grafy, časové řady, apod.)

Current Ph.D. students:

 • Ivana Sixtová, similarity analytics in medical data, since 2022
 • David Bernhauer, similarity analytics, since 2017
Graduated Ph.D. students:
 • Tomáš Grošup, Methods of Multi-Modal Data Exploration, 2019
 • Juraj Moško, Real-time similarity search for multimedia exploration, 2016
 • Tomáš Bartoš, Non-metric similarity indexing, 2014
 • Jiří Novák, Similarity search in Mass Spectra Databases, 2013
 • Jakub Galgonek, Similarity search in protein structure databases, 2012
 • Jakub Lokoč, Tree-based Indexing Methods for Similarity Search in Metric and Nonmetric Databases, 2010
 • David Hoksza, Similarity Search in Protein Databases, 2010