Tomas Skopal
homepage

General
Home
prof. C.V.
publications
grants
download
links

Teaching (in czech)
kontakt
přednášky & cvičení
bakalářské projekty
SW projekty
diplomky
PhD studium

Databázové systémy - DBI025

Slajdy k přednáškám jsou k dispozici v IS v souborovém manažeru, učitel Tomáš Skopal,
složka Database systems.
Slajdy jsou přidávány postupně, nejpozději v den přednášky.

Příklady na (pro)cvičení:

Téma Zdroj
ER modelování ER schéma databáze úřadu práce (reálně využito v tomto SW projektu) - potřebný SW viz dole
rel. návrh operace s funkčními závislostmi,
příklad 1 a příklad 2 do programu Databázové algoritmy (viz dole)
rel. kalkuly relační kalkuly
zk. testy 2012 - 5.6. A B C D
2009 - 26.5. A B C 9.6. A B 16.6. A
2008 - 6.6. A B C, 30.5 A B C
2007 - 6.6. A B C, 30.5 A B C
2006 - 28.6. A, 21.6 A B
, 13.6. A B C, 6.6. A B
záp. testy 2012 - 18.4. A B C D
2010 - 23.11. A B C D E
2009 - 23.11. (ZS) A B C D E F, 4.5. (LS) A B C D E
2008 - 21.5. A B C, 2.5. A B C
2007 - 2.5. A B C D E F
2006 - 10.5. A B C D E F

Software k výuce:

K čemu?

Zdroj

UML modelování

Trial verze Rational Rose, akademický projekt eXolutio.

ER modelování

ERtoS - editor ER diagramů s podporou převodu do SQL, který vznikl jako bakalářský projekt Hany Kozelkové. Text práce může posloužit k teorii o ER modelování (a jako manuál aplikace).
normalizace relačních schémat DatAlg - aplikace databázové algoritmy umožní procvičit si funkční závislosti, normální formy, dekompozici a syntézu. Bakalářský projekt Dany Soukupové (vedl dr. Říha).
relační algebra ReAl - demonstrační aplikace vyhodnocování výrazů v relační algebře. Bakalářský projekt Martina Lysíka. Text práce může posloužit teorii o RA (a jako manuál aplikace).
relační kalkuly TCR - demonstrační aplikace vyhodnocování výrazů v nticovém relačním kalkulu. Bakalářský projekt Viliama Sabola. Text práce může posloužit teorii o RK (a jako manuál aplikace).
transakce TSimul - demonstrační aplikace rozvrhování a běhu transakcí - podporuje několik protokolů. Bakalářský projekt Dung Nguyen Tiena. Text práce může posloužit teorii o transakcích (a jako manuál aplikace).

SQL

Pro pokusy s SQL doporučuji nainstalovat si např. MS SQL Server 2005 Express Edition, který je volně stáhnutelný zde (56 MB). Potřebný GUI klient (MS SQL Server Management Studio Express) je volně stáhnutelný tamtéž (30 MB). Umožňuje plnou základní funkcionalitu (jako placený SQL Server), pro potřeby kursu zbytečně moc.
Nápověda je dostupná na webu Microsoft, ale práce s klientem je intuitivní a instalace obojího jednoduchá, nicméně uvádím základní návod k použití.
(pokud by odkazy přestaly fungovat, dejte mi vědět)

Studijní literatura:
-
Pokorný, Halaška: Databázové systémy, skripta FEL ČVUT, 2003
- Halaška, Pokorný: Databázové systémy – cvičení, skripta ČVUT, 2002
- Ramakrishnan, Gehrke: Database Systems Management, McGraw-Hill, 2003 (lze si půjčit v knihovně MFF)